ø150-500毫米管卡箍

技术规格

ø150-500毫米管卡箍/ZRO 500
订单号                                                 描述

ZRO 500

ZRO 500:MAB 825,845,855

对于管直径:150 - 500毫米

链长:1650毫米

在任何钻孔情况下都可以灵活快速地夹紧。 带有摆动V形块的夹紧装置通过张紧链固定在管上。 管道上的钻孔位置可以轻松安全地调整。 ProfiPLUS系列磁座钻的应用范围大大增加了这些设备。